Submit webpage (6K)
Tillbaka till webbdesign   Return to webdesign

Anmäl din sida till sökmotorerna

Submit your webpage to Search engines

Några länkat till de största sökmotorernas anmälningssidor.

A few links to the more important search engines

Övriga sökmotorer

Other search-engines


Webbkataloger

Web Directories


Anmäl till flera sökmotorer på en gång

Submit to many search engines at once

Varning! Det finns en risk att du får spam om du skickar ut sidan tilll flera sökmotorer automatiskt

© Jan Nylund 2011