← Den vertikala listen till vänster är justerbar. Öka och minska textstorlek: I Mozilla och Netscape CTRL + eller -. I Internet Explorer Visa - Textstorlek

Torrflugefiskets historia

Flugfiske med torrfluga är ett relativt nytt sätt att fiska med fluga. De första torrflugefiskarna dök upp i Storbrittanien under 1800-talet. Flugfisket med dun-krok är däremot väldigt gammalt och sporten att fiska med fluga beskrivs redan av Dame Juliana Berner (1400-talets England). Ett citat översatt till svenska av henne:

”Ni skall därtill icke nyttja sagda skicklighetskrävande tidsfördriv blott av begär att öka och spara edra penningar, utan framför allt för att vederkvicka er och för att skänka kroppen, och i synnerhet själen, hälsa.”

berners (62K)
En illustration ur A Treatyse of Fysshynge wyth an Angle

Hon skrev boken: A Treatyse of Fysshynge wyth an Angle (1496). Boken finns i online hos Renascence Editions, A Treatyse of Fysshynge wyth an Angle.

Senare kom The Complete Angler av Izaak Walton and Charles Cotton, utgiven år 1653.

dryfly (1K)
En illustration av en av de första torrflugorna

På 1840-50 talet så dök torrflugan upp i litteraturen och hos proffesssionella flugbindare. Troligtvis så fanns det fiskare som använt torrflugor tidigare, men utan att ha fått det dokumenterat i skrift.

På 1900-talet så började några Amerikaner att fiska lax med torrfluga.Torrflugan för lax behöver inte som vid fiske efter öring och harr efterlikna en insekt.

DryCossaboom1_liten (2K)
En torrfluga för Laxfiske, The Dry Cossaboom

Torrflugefiske bedrivs numera i de flesta vattendragen och efter de flesta fiskarterna. Gädda, abborre, mört, id, sik, röding, harr, öring och lax är några av de arter som vi i Sverige framgångsrikt kan fiska med torrfluga.

Kurser

 1. Flugfiske

  • Vi ordnar kurser för nybörjare i flugfiskets ädla konst......... läs mer.
  • För dig som är lite mer avancerad så har vi en veckas kurs i fjällflugfiske........
   läs mer.
 2. Kastteknik....läs mer.

 3. Flugbindning....läs mer.

fluga

 1. Fiskeresor till värdens alla hörn med guideSenast uppdaterad: 26-maj-2005

Valid XHTML 1.0! Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 © Jan Nylund 2005