Introduction to XML

International Webmasters Association

Jan Nylund
2003


Första sidan

 1. Assignment week 1. Well-formed xml

  • XML declarationen först i documentet är <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> vilket betyder XML version 1.0 och encoding UTF-8 är 8 bitar per tecken, totalt 256 tecken, Latin-1

  • <a> och </A> är inkorrekt i xml. <a> och </a> är korrekt. Start och sluttag måste vara exakt lika, förutom / som visar att taggen är en sluttag.

  • Endast ett rot element.

  • Rätt nästade element.
   <rot>
    <parent>
    <child>
    </child>
    </parent>
   </rot>
   
  • Namnet på taggen får inte ha mellanslag, inte innehålla ”xml”, inte starta med siffror, punkt eller - endast bostäver, _ och :

 2. Assignment week 2. Valid XML Document

  • DTD, Document Type Definition, sätts först i documentet

  • Ett exempel på ett DTD:
   <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
   

   Här är Document Type Definiton

   <!DOCTYPE inventory [
   <!-- There must be at least one book but cold be several -->
   <!ELEMENT inventory (book)+>
   <!-- one isbn per book -->
   <!-- one title per book -->
   <!-- one author or more per book -->
   <!-- one price per book -->
   <!ELEMENT book (isbn,title,author+,price)>
   <!ELEMENT isbn (#PCDATA)>
   <!ELEMENT title (#PCDATA)>
   <!ELEMENT author (#PCDATA)>
   <!ELEMENT price (#PCDATA)> ]>
   

   Här slutar DTD och själva XML-dokumentet börjar

   <inventory>
    <book>
    <isbn>91-1-300875-7</isbn>
    <title>The Swedish People</title>
    <author>August Strindberg</author>
    <price>$30</price>
    </book>
    <book>
    <isbn>0-7821-2278-7</isbn>
    <title>Effective Web Design</title>
    <author>Ann Navarro-Tabinda Khan</author>
    <price>$35</price>
    </book>
    <book>
    <isbn>91-1-962851-X</isbn>
    <title>The key to your own Homepage</title>
    <author>Dan Josefsson</author>
    <price>$30</price>
    </book>
   </inventory>
   
  • Elementdefinitioner

   En elementdefinition med dessa prefix + ? * kan förekomma:
   + En eller flera gånger
   ? En eller ingen gång
   * Inga eller flera gånger
      En gång, utan prefix

  • Du kan testa om du har ett XML document med fungerande DTD hos W3C Markup Validation Service. http://validator.w3.org/file-upload.html

 3. Assignment week 3. Attributes and general Entities in a Valid XML Document.

  • Nedan är källkoden till exemplet ovan. Det är användbart med attribut och general entities om du har samma mening eller adress som ska in på många ställen i dokumentet, men också om du vill ha in tecken som inte finns i utf-8 t.ex å och ö

   <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
   <!DOCTYPE inventory [
   <!-- There must be at least one book but cold be several -->
   <!ELEMENT inventory (book)+>
   <!-- one isbn per book -->
   <!-- one title per book -->
   <!-- zero or one titel per book -->
   <!-- one author or more per book -->
   <!-- one price per book -->
   <!ELEMENT book (isbn,title,titel?,author+,publisher,price)>
   <!ELEMENT isbn (#PCDATA)>
   <!ELEMENT title (#PCDATA)>
   <!ELEMENT titel (#PCDATA)>
   <!ELEMENT author (#PCDATA)>
   <!ELEMENT publisher (#PCDATA)>
   <!ELEMENT price (#PCDATA)> 
   <!ENTITY nor "Nordsteds, Gotenburg Sweden">
   <!ENTITY sybex "SYBEX Inc. San Francisco California">
   <!ENTITY ouml "ö">
   <!ENTITY aring "å"> 
   <!ATTLIST titel
        xml:lang NMTOKEN 'sv'>
   <!ATTLIST title
        xml:lang NMTOKEN 'en'>
   <!ATTLIST isbn code ID #REQUIRED>
   ]>
   <inventory>
    <book>
    <isbn code="c1">91-1-300875-7</isbn>
    <title>The Swedish People</title>
    <titel>Svenska Folket</titel>
    <author>August Strindberg</author>
    <publisher>&nor;</publisher>
    <price>$30</price>
    </book>
    <book>
    <isbn code="c2">91-2-705229-X</isbn>
    <title>The red room</title>
    <titel>R&ouml;da rummet</titel>
    <author>August Strindberg</author>
    <publisher>&nor;</publisher>
    <price>$30</price>
    </book>
    <book>
    <isbn code="c3">0-7821-2278-7</isbn>
    <title>Effective Web Design</title>
    <author>Ann Navarro-Tabinda Khan</author>
    <publisher>&sybex;</publisher>
    <price>$35</price>
    </book>
    <book>
    <isbn code="c4">91-1-962851-X</isbn>
    <title>The key to your own Homepage</title> 
    <titel>Nyckeln till din hemsida på internet</titel>
    <author>Dan Josefsson</author>
    <publisher>&nor;</publisher>
    <price>$30</price>
    </book>
   </inventory>
   
 4. Assignment week 4. Displaying XML.

  Här används css för att designa dokumentet i en form som är mer van för oss

  Assignment Week 4. CSS

  • För att koppla ihop ditt externa stylesheet med ditt xml document sätter du detta:
   <?xml-stylesheet type="text/css" href="week4.css"?> överst i documentet alldeles under
   <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
   Exempel:

   <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
   <?xml-stylesheet type="text/css" href="week4.css"?>
   <!DOCTYPE inventory [
   <!-- There must be at least one book but cold be several -->
   <!ELEMENT inventory (book)+>
   <!-- one isbn per book -->
   <!-- one title per book -->
   <!-- zero or one titel per book -->
   <!-- one author or more per book -->
   <!-- one price per book -->
   <!ELEMENT book (isbn,title,titel?,author+,publisher,price)>
   <!ELEMENT isbn (#PCDATA)>
   <!ELEMENT title (#PCDATA)>
   <!ELEMENT titel (#PCDATA)>
   <!ELEMENT author (#PCDATA)>
   <!ELEMENT publisher (#PCDATA)>
   <!ELEMENT price (#PCDATA)> 
   <!ENTITY nor "Nordsteds, Gotenburg Sweden">
   <!ENTITY sybex "SYBEX Inc. San Francisco California">
   <!ENTITY ouml "ö">
   <!ENTITY aring "å"> 
   <!ATTLIST titel
     xml:lang NMTOKEN 'sv'>
   <!ATTLIST title
     xml:lang NMTOKEN 'en'>
   <!ATTLIST isbn code ID #REQUIRED>
   ]>
   <inventory>
    <book>
    <isbn code="c1">91-1-300875-7</isbn>
    <title>The Swedish People</title>
    <titel>Svenska Folket</titel>
    <author>August Strindberg</author>
    <publisher>&nor;</publisher>
    <price>$30</price>
    </book>
    <book> 
    <isbn code="c2">91-2-705229-X</isbn>
    <title>The red room</title>
    <titel>Röda rummet</titel>
    <author>August Strindberg</author>
    <publisher>&nor;</publisher>
    <price>$30</price>
    </book>
    <book>
    <isbn code="c3">0-7821-2278-7</isbn>
    <title>Effective Web Design</title>
    <author>Ann Navarro-Tabinda Khan</author>
    <publisher>&sybex;</publisher>
    <price>$35</price>
    </book>
    <book>
    <isbn code="c4">91-1-962851-X</isbn>
    <title>The key to your own Homepage</title>
    <titel>Nyckeln till din hemsida på internet</titel>
    <author>Dan Josefsson</author>
    <publisher>&nor;</publisher>
    <price>$30</price>
    </book>
   </inventory>
   
 5. Week 5. Namespaces

  • Du kan ge dina element en unik identifierare med namespaces eller på svenska: namnrymder

  • Använd ett helt unikt namn som namnrymd t.ex ditt URL. Det syns här i källfilen, hur man kan lägga in en namnrymd.

 6. Week 6. HTML Namespaces

  Bilderna syns endast i Internet Explorer.

  Week 6. CSS

  Om du vill veta mera så rekomenderar jag XML genom exempel av Benoit Marchal.

16-jun-2005